L'HORT ESCOLAR:
QUÈ NECESSITA UNA COL PER CRÉIXER EL MÀXIM POSSIBLE?
Proposta didàctica competencial per a alumnes d´Educació Infantil.

Imagen1.jpg

Dissenyada per :
Elena Torres Tur thaxa_ibz@hotmail.com
José María Torres Cantalapiedra kiko74ibiza@hotmail.com
Elena García Morell egmontinyent@hotmail.com